İngilizce’de Kaç Tense Vardır?

İngilizce’de Kaç Tense vardır?

Dil-bilimin odak noktası İngilizce değildir sadece, dil-bilim dünyadaki tüm dillerle ilgilenir. Bu zor bilimle uğraşan her kimse tense ve aspect arasındaki farklı iyi bilmelidir.

İngilizce’de kaç tense vardır? Bu sorunun kime sorulduğunun yanı sıra, tense ifadesine nasıl bir anlam yüklediğinize de bağlıdır.

The Oxford English Dictionary, grammatical tense ifadesini “bir eylemin ya da bir durumun gerçekleşmesinin ya da var olmasının ifade edildiği farklı zamanları (past, present, future) gösteren bir fiilin çekimlenmesi işleminde ortaya çıkan farklı biçimlerin ya da değişikliklerin (ya da sözcük gruplarının) herhangi biridir” şeklinde tanıımlar.

Çoğu kişi İngilizce’deki tense sayısının 12 olarak veriyor. Hatta bazen 13 denildiği de oluyor. (Gelecek zamanı going to ile ifade etmeyi de ekstra olarak eklemişler = I’m going to finish the project in the morning.)

Dil-bilimsel açıdan, İngilizce’de sadece 2 tense vardır: present ve past. Çünkü, bir tense, fiilin farklı çekimi ile oluşabilir. “I sing” bir present tense çünkü present time fikri tek başına “sing“(sing = fiilin present çekimlemesi) biçiminde gösterilebilmiştir.

I sang” bir past tense olur çünkü past time fikri tek başına “sang” (sang = fiilin past çekimlemesi) biçiminde gösterilebilmiştir.

Ancak, “I will sing” future tense değildir çünkü, bu tense yardımcı bir fiile (will) ihtiyaç duyar ki biz buna “modal” deriz. Yani, present ve past tense yapılarında olduğu gibi sadece fiilin çekimlenmesi ile başka herhangi bir yapıya ihtiyaç duymadan future time fikri verilemiyor. Bu durumda, “I will sing” kendi başına ayrı bir tense olamaz, sadece “present tense” içerisinde bir aspect olabilir.

Tabi ki, bu ayrımlar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dolayısıyla, siz yine kendinizce İngilizce’de 3 tense hatta 12 tense vardır deyip, “past, present, future” şeklinde düşünebilirsiniz ya da  bunların alt tense yapıları da vardır diyerek, geleneksel olarak öğretilen 12 adet tense yapısını da öğretebilirsiniz. Biraz da sizin tercihinize kalmış. Ancak, hiçbir şekilde İngilizce’de 2 tense vardır ve sebebi de budur şeklinde açıklama yapan birine de itiraz etmemelisiniz. 🙂

12 Tense yapısının tamamı;

PRESENT

Simple Present: He writes.
Present Perfect: He has written.
Present Continuous: He is writing.
Present Perfect Continuous: He has been writing.

PAST

Simple Past: He wrote.
Past Perfect: He had written.
Past Continuous: He was writing.
Past Perfect Continuous: He had been writing.

PRESENT

Simple Future: He will write.
Future Continuous: He will be writing.
Future Perfect: He will have written.
Future Perfect Continuous: He will have been writing.

Gökhan T.

İngilizce Öğretmeni / Englishbin.com Yazarı

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *